شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

تسبیح دیجیتال
+ با سلام خدمت سروران گران قدر ضمن تليست ايام شهادت فاطمه زهرا (س) با مطلبي به عنوان فاطمه (س) معلم فرشته ها در خدمت دوستان هستم.
mp3 player شوکر
احمد كامران قراملكي-2
رتبه 0
0 برگزیده
673 دوست
محفلهای عمومی يا خصوصی جهت فعاليت متمرکز روی موضوعی خاص.
گروه های عضو
احمد كامران قراملكي-2 عضو گروهی نیست
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله خرداد ماه
vertical_align_top